Standardně se Vivo CMS, související PHP knihovny, adresář CMS úložiště (repository) i CMS systémem generované logy ukládají do jednoho adresáře, který bude dále v textu označován symbolicky jako <VIVO_DIR> (na platformě Linux/Unix např. /var/www/Vivo, na platformě Windows C:\Vivo)

Adresář <VIVO_DIR> má následující doporučenou adresářovou strukturu:

CestaPopis
Apps/
Vivo aplikace
  cms-latest/
symbolický link na použitou verzi aplikace (míří na cms-trunk nebo cms-<version>); absolutní cesta k tomuto adresáři bude dále v textu referována symbolicky jako <VIVO_HOME>
    init.php
symbolický link na ../cms-init.php
  cms-trunk/
kopie trunk větve projektu ze SVN (způsob získání je popsán v kapitole 2)
    init.php
symbolický link na ../cms-init.php
  cms-<version>/
kopie projektu dané verze dodaná ve formě exportního balíčku (způsob získání resp. vygenerování je popsán v kapitole 2)
    init.php
symbolický link na ../cms-init.php
Libs/
PHP knihovny používané v rámci CMS řešení
  pear
PEAR třídy (volitelně, pokud jej vyžadují další knihovny nebo programový kód sites)
  doctrine
Doctrine framework (volitelně, pokud jej vyžadují další knihovny nebo programový kód sites)
Sites
CMS úložiště
  META-SITE/
adresář META-SITE (symlink namířený na <VIVO_DIR>/Apps/cms/META-SITE)
Cache/
cache obsahující temporární soubory generované CMS systémem; obsah tohoto adresáře může být kdykoliv vymazán
Logs/
logy generované CMS systémem

Adresáře Sites, Cache a Logs a veškerý jejich obsah musí být vždy přepisovatelné pro uživatelský účet, pod kterým běží WWW server (na Linuxu typicky nobody nebo www-data). V případě, že jsou prováděné modifikace sites přimými zásahy v adresáři Sites, je nutné nastavit přístupová práva (skupiny) tak, aby nebyla porušena zásada přepisovatelnosti uživatelem WWW serveru (pozor na nastavení umask uživatelských účtů vývojářů).