Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V konfiguraci site lze nastavit styly resp. CSS třídy, které jsou dostupné editorům ve WYSIWYGu.

Nastavení v site v poli "Obsahové styly v editoru", výčet více tříd se odděluje středníkem.

Ve vlastním WYSIWYG editoru projektu přibyde nová položka Pokročilé v menu Formáty.

Nastavení pro celý blok a pro jeho část

Pokud není označena žádná část textu nebo je naopak označen celý blok např. celý odstavec, pak se třída aplikuje příslušný element, v tomto případě na odstavec.

Pokud editor označí část textu, část slova, pak se vytvoří span s příslušnou třídou.