Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Při delší neaktivitě (či jiné neočekávané události) dochází k automatickému odhlášení uživatele z administrace systému. Pokud měl správce webu rozpracovanou stránku a pokusil se ji uložit v době, kdy již nebyl přihlášen, o data nenávratně přišel a byl přesměrován na stránku přihlášení. Nyní se systém před uložením stránky nejprve pokusí zjistit, zda už není uživatel odhlášen. Pokud ano, objeví se mu popup informující o odhlášení s možností vrátit se k rozpracovanému obsahu, který je možné např. zkopírovat po přihlášení v novém okně.

  • No labels