Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Odstranění volby konkrétní verze

Podpora volby zobrazení konkrétní verze obsahu byla odstraněna z důvodu své nelogičnosti vzhledem k aktuální architektuře Viva. Tato volba měla smysl v dobách, kdy dokument mohl mít maximálně jeden obsah a i zde pravděpodobně fungovala chybně (ovlivňovala všechny dokumenty/panely/layouty na stránce, nikoli pouze jeden aktuálně upravovaný). Se zahájením podpory více obsahů u jednoho dokumentu použitelnost této volby ještě více klesá, jelikož uživatel pravděpodobně u víceobsahových dokumentů nebude chtít při volbě "2" zobrazit verzi 2 všech obsahů dokumentu, ani verzi 2 pouze u prvního z obsahů. Pro korektní fungování by bylo nutné provádět verzování na úrovni celých dokumentů (tedy změna libovolného z obsahů = nová verze dokumentu), což Vivo momentálně neumí.

Na veřejné části je zobrazena publikovaná verze

Pokud uživatel nebyl přihlášen do administrace, byla mu vždy zobrazována publikovaná verze obsahu. Po přihlášení do administrace se mu však na veřejné části najednou začala zobrazovat verze poslední, což vedlo akorát ke zmatení. Nově je na veřejné části vždy zobrazována publikovaná verze, nezávisle na tom, zda je uživatel přihlášen do administrace či nikoli. Zobrazení poslední verze je možné explicitně vynutit aktivací preview režimu.

Preview režim

Nastavení zobrazení poslední verze obsahu nově není nastaveno globálně v session, ale je možné jej explicitně vynutit přidáním parametru _preview_ na začátek URL.

Publikovaná verze

http://www.site.tld/dokument/

Poslední verze

http://www.site.tld/_preview_/dokument/

V rámci preview režimu jsou vždy použity poslední verze všeho obsahu na stránce a zároveň dochází k automatickému přepisu všech odkazů/form action na stránce tak, aby opět vedly na preview režim. Díky tomu je možné mít v jednom okně prohlížeče otevřenou poslední verzi stránek, ve druhém publikovanou verzi a běžným způsobem je procházet. Preview režim je dostupný pouze v případě, že je uživatel přihlášen do administrace, v opačném případě končí chybou 404. V rámci administračního rozhraní zůstává ovládání pro uživatele stejné, jako doposud.

  • No labels