Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V rámci WYSIWYG editoru je nyní možné vkládat předdefinované šablony. Nastavení dostupných šablon probíhá obdobným způsobem, jako konfigurace dostupných layoutů, a to v konfigurační větvi ui/wysiwyg/templates.

Ukázková konfigurace může vypadat např. následovně:

global.yml
ui:
  wysiwyg:
    templates:
      testTemplate: test
      second: foo/best.twig

Cesty jsou definovány relativně k adresáři view/wysiwyg, a hledání příslušného souboru probíhá tak, jak je ve Vivu obvyklé. Pro šablonu testTemplate z ukázky bude tedy použit soubor view/wysiwyg/test.twig (případně .tpl nebo .phtml). Ke renderingu šablony dochází již při jejím načítání do WYSIWYGu.

V rámci editoru je vložení šablony dostupné buď přes menu Vložit / Vložit šablonu, nebo pomocí tlačítka . Tato funkce je dostupná pouze ve "velkém" WYSIWYG editoru a je možné ji použít i opakovaně pro vložení několika částí kódu.

V kódu šablony je možné používat běžné funkce příslušného template systému. Ukázkový kód šablony:

best.twig
The best template in the world!
<div class="foo">
{% for i in 0..10 %}
  {{ i }}
{% endfor %}
</div>

Její zobrazení v náhledu při vkládání:

A výsledný text v editoru:

 

Identifikátor šablony z konfigurace je zároveň použit jako její název v dialogu pro vložení. Tento text prochází přes překladač a je možné jej přeložit v rámci namespace Vivo\CMS\UI\WYSIWYGEditor\Templates

 • No labels