Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Do Viva byla přidána možnost aktivovat jednoduchou prevenci HTTP cache statických JS a CSS souborů v podobě automatického přidávání času modifikace do URL požadovaných zdrojů.

Konfigurace:

Ukázka konfigurace
resource:
	# přidává čas modifikace k CSS zdrojům 
  append_links_mtime: true
	# přidává čas modifikace k JS zdrojům 
  append_scripts_mtime: true

Zdroje přidané do stránky pomocí Vivo\UI\Page::addScript() a addLink(), které se podaří identifikovat v rámci souborového systému, dostanou automaticky na konec URL ?m=123456 kde 123456 je timestamp poslední modifikace souboru.

Vygenerovaný kód
<head>
  <meta name="author" content="Lundegaard - e-business solutions provider, www.lundegaard.eu, info@lundegaard.eu" />
  <meta charset="utf-8" />
  <base href="http://vivoproject.jegert.develop/"/>
  <title>Home | vivoproject-jegert</title>
  <link href="/css/print.css?m=1406020730" media="print" rel="stylesheet" type="text/css" />
  <link href="/css/front.css?m=1414401682" rel="stylesheet" type="text/css" media="screen" />
  <script src="/modules/vivo/js/vivo.js?m=1406020469" type="text/javascript"></script>
  <script src="/modules/vivo/uploader/SolmetraUploader.js?m=1406020469" type="text/javascript"></script>
  <script src="/modules/vivo/uploader/config.js?m=1406020469" type="text/javascript"></script>
  <script src="/js/front.js?m=1406020730" type="text/javascript"></script>
</head>

Více v Příručka pro twig a smarty šablony

 • No labels