Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nově založený web je ve výchozím designu a lze jej začít plnit obsahem a vytvářet správnou strukturu. Lze vytvářet prototyp webu bez nutnosti mít v dané chvíli finální grafickou podobu, která není pro naplnění obsahem nezbytná. Na webu tak mohou pracovat odděleně různé týmy.

Ve výchozím nastavení je dostupná jedna hlavní šablona, která tvoří layout (Page) a šablony jednotlivých typů obsahu. Je třeba zdůraznit, že některé obsahy mají na výběr z několika možných způsobů zobrazení. Například pro přehled je dostupných až 9 různých šablon pro zobrazení (s obrázkem a bez, s datem a bez, s popisem a bez, se soubory, carousel, atd.).

Tyto výchozí šablony jsou přístupné jednak pro defaultní zobrazení, tak pro mobilní zobrazení. Všechny šablony, které jsou přístupné pro defaultní zobrazení, jsou i pro mobilní. Tyto mobilní šablony byly optimalizovány pro mobilní zařízení v rovině zobrazení (CSS) a funkčnosti (JS, dotyková gesta).

 

  • No labels