Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Součásti Vivo CMS je Vivo skript spouštějící background procesy v rámci CMS. Je potřeba naplánovat jeho pravidelné spouštění (každou minutu) - na unixových systémech se provede následujícím příkazem v cronu uživatele, pod kterým běží WWW server (případně v globálním /etc/crontab souboru):

* *  * * *   export VIVO_HOME=<VIVO_DIR>/Apps/cms-latest; $VIVO_HOME/vivo Vivo/CMS/Scheduler >> <VIVO_DIR>/Logs/scheduler.log 2>&1

Pozn.: Za <VIVO_DIR> doplňte příslušnou absolutní cestu.

  • No labels