Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Proveďte instalaci všech požadovaných aplikací a knihoven uvedených v systémových požadavcích.

Vytvoření prostředí v Debianu

Upozornění: V aktuální stable verzi Lenny není dosud zahrnuta verze PHP 5.3. Tuto verzi lze získat z alternativního zdroje přidáním do definice zdrojů v souboru /etc/apt/sources.list:

deb http://php53.dotdeb.org stable all
deb-src http://php53.dotdeb.org stable all

Poté je třeba provést příkaz

apt-get update

Vlastní instalace prostředí se provede příkazem

apt-get install build-essential subversion php5 php5-cli php5-common php5-mysql php5-curl php5-gd mysql-server

Pokud je vyžadována fulltext funkcionalita, proveďte instalaci Javy Runtime příkazem

apt-get install openjdk-6-jre-headless

Vlastní instalační balíček Apache Solr připravený pro potřeby Vivo CMS lze stáhnout zde. Doporučené umístnění pro rozbalení je /opt na unixových systémech, C:\Program Files na Windows; dále v textu bude adresář Apache Solr referován symbolicky jako <SOLR_HOME>. Následně nahraďte soubor <SOLR_HOME>/vivo/solr/conf/schema.xml symbolickým linkem mířícím na <VIVO_DIR>/Apps/cms/Configuration/apache-solr/schema.xml. Vlastní spuštění se provádí příkazem java -jar start.jar v adresáři apache-solr-<version>/vivo (automatické spuštění při startu systému lze zajistit na Linuxu přidáním příkazu

cd <SOLR_HOME>/vivo && java -jar start.jar > /var/log/solr.out 2>&1 &

do souboru /etc/rc.local

  • No labels