Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Vlastní CMS aplikaci lze získat dvěma způsoby - buď z GIT repository nebo v podobě exportního balíčku ve formátu ZIP.

Git repository je k dispozici na URL adrese https://bitbucket.org/lundegaard/vivo. Aktuální produkční verze je ve větvi master, vývojová verze je ve větvi develop. Produkční verzi vyklonujte do adresáře <VIVO_DIR>/Apps/cms-latest.

Stabilní verze vydává Lundegaard v podobě exportních balíčků. Exportní balíček si můžete rovněž vygenerovat sami z Git klonu projektu příkazem.

 

export VIVO_HOME=<VIVO_DIR>/Apps/cms-latest
$VIVO_HOME/vivo Vivo/Export

 

Instalace se provede rozbalením exportního balíčku do adresáře <VIVO_DIR>/Apps, čímž vznikne podadresář aplikace cms-<version>, na který lze následně přemířit symbolický link cms-latest. V podadresáři aplikace nezapomeňte vytvořit symlink init.php namířený na souboru Apps/cms-init.php (tímto mechanismem je zajištěno, že všechny kopie CMS aplikace používají stejný konfigurační soubor, pokud tedy záměrně určitá kopie nechce mít svou vlastní).

  • No labels