Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Slučování JS/CSS

Od verze 2.1.1 Vivo podporuje slučování JS a CSS souborů do balíků včetně možnosti minimalizace. Aktivace je možná pomocí konfigurace v sekci resource.

ParametrVýznamVýchozí hodnota
merge_linksPovolí sjednocování CSS souborů do balíkuFALSE
minify_linksNa balík CSS navíc aplikuje minimalizaciFALSE
merge_scriptsPovolí sjednocování JS souborů do balíkuFALSE
minify_scriptsNa balík JS navíc aplikuje minimalizaciFALSE

 

Princip fungování

Při renderování stránky ( Vivo\UI\Page::view() ) se prohledají požadované skripty/CSS, pokud se je podaří nalézt v příslušném adresáři, přidají se do seznamu ke sloučení. Následně se spočítá jejich checksum (složený z mtime jednotlivých souborů) a vygeneruje klíč v cache pro uložení balíku. Pokud balík v cache neexistuje, sloučí se soubory (případně ještě zminimalizují) a uloží do cache (viz třída Vivo\UI\Page\ResourcePackage). V CSS souborech dochází navíc ke zpracování importů a přepisu URL zdrojů požadovaných v rámci CSS. Příslušné zdroje jsou následně nahrazeny odkazem na balíček ve tvaru /modules/vivo/js/package.php?package=id_baliku resp. /modules/vivo/css/package.php?package=id_baliku

V případě potřeby vynutit regeneraci balíku stačí v URL stránky použít GET parametr refresh_packages=1 .

 

  • No labels