Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V rámci webu je nyní možné definovat stránky zobrazované jako reakci na chyby 404, 403 apod.

Jako chybovou stránku je možné použít dokument či jinou hlavní entitu, přičemž při výskytu chyby je tento dokument postupně hledán v následujících umístěních:

  1. /ROOT/error-pages/{jazyk}/{kód chyby}
  2. /ROOT/error-pages/{jazyk}/default
  3. /ROOT/error-pages/{kód chyby}
  4. /ROOT/error-pages/default

Pokud není ani jedna varianta nalezena, je chyba zpracována výchozím způsobem (např. pomocí Tracy).

Během vývoje je možné zobrazení chybových stránek potlačit nastavením parametru:

debug:
    disableCustomErrorPages: true

 

Příklad:

Pokud je struktura chybových stránek definována např. následujícím způsobem:

budou reakce na chyby takovéto:

ChybaVýsledekPravidlo (dle tabulky výše)
404 v rámci CS webu/cs/404

1 - cs/404 existuje, přesná shoda

404 v rámci EN webu/4043 - en/404 neexistuje, /404 existuje
500 v rámci CS webu/cs/default 

2 - cs/500 neexistuje, cs/default existuje

500 v rámci EN webu/5003 - en/500 neexistuje, /500 existuje
403 v rámci CS webu/cs/default2 - cs/403 neexistuje, cs/default existuje
403 v rámci EN webu/default4 - en/403 neexistuje, en/default neexistuje, /default existuje
  • No labels