Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

S administračním rozhraním je nyní možné nezávisle pracovat ve více záložkách stejného prohlížeče.

Tlačítko pro otevření nového tabu

Upozornění:

Jelikož systematické řešení podpory této feature není díky architektuře Vivo možné, byl zvolen alternativní přístup, který s sebou však přináší některá omezení. Nové záložky je možné bezpečně otvírat v rámci přihlašovacího dialogu, pomocí tlačítka v administraci, nebo pomocí přidání ?edit na veřejné části. Při otevírání jiným způsobem (např. pomocí prostředního tlačítka myši, nebo shift-click na odkaz) může dojít k ovlivnění obsahu původní záložky a tím k neočekávaným chybám.

Technické pozadí:

Každý tab udržuje ve svém session storage (v prohlížeči) unikátní ID které, pokud je tab aktivní, propisuje do cookie, odkud se používá při komunikaci se serverem.

Problémem této metody je, že při otevření nového tabu (B) zůstává v cookie uloženo ID posledního otevřeného tabu (A). To je také s prvním požadavkem tabu (B) posláno na server, který si myslí, že komunikuje s tabem (A). Tab (B) dokáže své ID poslat serveru teprve po prvním načtení. Od této chvíle již komunikace funguje správně.

Ačkoli je tedy možné otevírat nové taby pomocí MMB nebo shift+click, vždy to znamená poslání jednoho požadavku jménem posledního otevřeného tabu, což může vést k chybám. Proto se doporučuje mít toto na vědomí, nebo taby otevírat přes tlačítko v adminu, které tento problém řeší.

  • No labels