Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nastavení DAO + rozlišování běhového prostředí - nemusíme mít lokálně rozdílné konfigy..

<?
if (defined('VIVO_TARGET') && in_array(VIVO_TARGET, array('production', 'preview')))
{
  // Produkce
  Canaria\IS\DAO::$conn = Vivo\DB::connect('mysql://user:password@dbhost/canaria');
}
else
{
  // Devel
  Canaria\IS\DAO::$conn = Vivo\DB::connect('mysql://developer:@devdb/canaria');
  Canaria\IS\Service::$DEBUG = true;
  Canaria\IS\Client::$SERVER_HOST = 'canariaservice.dotnet/';
  Canaria\IS\Client::$SERVICE_URI = 'CanariaService.asmx';
}
 • No labels