Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Overview:

Stránkování obsahu:

Pro obsah typu Overview je nyní možné aktivovat stránkování jeho položek. V rámci administračního rozhraní byla přidána položka Items per page, pomocí které je možné definovat maximální počet položek na stránku (0 = neomezeně = stránkování vypnuto).

 

Na veřejné části pak může stránkovaný přehled vypadat například takto:

Stránkování momentálně není podporováno pro přehledy typu CarouselFileboard a Expandable.

Záhlaví a zápatí:

Pomocí položek Header before outputFooter after output je možné k přehledu doplnit libovolný text nebo HTML kód.

Ukázka v administraci:

a možný výsledek na veřejné části:

  • No labels