Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

U některých typů polí (typicky textových - input / text / hidden) je možné uvést výchozí hodnotu pomocí značky ve tvaru:

#{document:vlastnost-dokumentu}

Při renderování formuláře pak dojde k nahrazení takovéto značky hodnotou, která pochází z aktuálního dokumentu. Vhodné použití je např. pro ukládání kontextových informací do hidden polí formuláře (např. na jaké stránce uživatel formulář vyplnil).

Příklady použití:

  • Titulek dokumentu
#{document:title}
  • URL dokumentu (tato hodnota je získána pomocí funkce getURL() daného dokumentu)
#{document:url}
  • URL obrázku dokumentu (tato hodnota je získána pomocí funkce getImageURL() daného dokumentu)
#{document:image}
  • Jazyk dokumentu
#{document:language}
  • Datum publikace dokumentu (ve formátu YYYY-MM-DD hh:mm:ss)
#{document:published}
  • Autor dokumentu
#{document:author}

 

  • No labels