Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Změny provedené v rámci Vivo 2.1 a následném hotfix release 2.1.1

Nová funkcionalita pro uživatele:

2.1

 • Možnost reindexovat s pročištěním starých záznamů (VIVO-103)
  • U reindexace je nyní dostupný parametr clear, kterým je možné vynutit odstranění starých záznamů ze SOLRu před zaindexováním nových.
 • Možnost reindexovat jen entity (VIVO-129)
  • Při reindexaci je nyní možné zvolit, zda mají být reindexovány pouze entity, nebo i veškeré další soubory (PDF, Word), což umožňuje rychlejší provedení reindexace.

 • Magické konstanty pro UserForm (VIVO-113)
  • V rámci UserFormu je nyní skrytá pole možné nastavit na speciální hodnoty, které jsou automaticky nahrazeny např. za titulek či URL aktuálního dokumentu.
 • Podpora responsivních obrázků ve WYSIWYGu (VIVO-150)
  • Při vkládání obrázku v rámci WYSIWYG editoru je nyní možné definovat různé varianty obrázku pro různé breakpointy responsivního designu.
 • Použití vektorových ikon pro entity (VIVO-99VIVO-100)
  • V rámci administračního rozhraní se nyní využívají vektorové ikony.
 • Zobrazení stavu entity v rámci ikony (VIVO-126)
  • U ikony entity je nyní barevně rozlišen její stav (zelená = publikována, červená = archivována, žlutá = nová...).

 • Tlačítko Uložit v ribbonu (VIVO-124)
  • Tlačítko Uložit je nyní při editaci dokumentu dostupné i v ribbonu v horní části, kde je vždy viditelné bez nutnosti scrollovat až na konec editačního formuláře.

2.1.1

 • Přidán obsah typu Mapa stránek (VIVO-90)
  • Byl přidán nový typ obsahu Sitemap, který umožňuje automatické vygenerování mapy stránek s volitelnou počáteční stránkou a hloubkou zanoření.
 • Možnost doplnění záhlaví a zápatí u Overview (VIVO-144)
  • U obsahu typu Overview je nyní možné přímo v administraci doplnit HTML kód zobrazovaný těsně před a za samotným výpisem položek.
 • Slučování JS a CSS (VIVO-134)
  • Soubory skriptů a stylů mohou být nyní automaticky slučovány do balíčků a minifikovány za účelem snížení počtu dotazů na server a tím i jeho zatížení.
 • Odkazy na dokument obsahující Hyperlink mohou být nyní směřovány přímo na cíl (VIVO-132)
  • Odkazy na dokumenty obsahující Hyperlink, který uživatele při zobrazení dokumentu přesměruje jinam, mohou být nyní cíleny přímo na cílovou URL hyperlinku pomocí nového nepovinného parametru $followHyperlinks u metod pracujících s URL.
    

   Aktualizované API pro práci s URL
   // Vivo\CMS\Model\Entity:
   public function getURL($subpath = false, $ignore_specific_url = false, $followHyperlinks = false)
    
   // Vivo\CMS\UI:
   public static function entityLink($entity, $content = false, $attributes = false, $return = false, $followHyperlinks = false)
    
   // Smarty helper:
   public function entityLink($params, $smarty, $followHyperlinks = false)
    
   // Twig helper:
   public function entityLink($entity, $content = false, $attributes = false, $followHyperlinks = false)

Zásadní změny pro vývojáře:

2.1

 • Refaktoring práce s DB (VIVO-48)
  • Databázové adaptery jsou nyní založené na PDO a poskytují jednotný interface nezávisle na použitém backendu.
 • Profiler (VIVO-142)
  • V rámci webu je nyní možné aktivovat podrobný profiling, který umožňuje monitorovat dobu strávenou v jednotlivých komponentách systému a tím snadno odhalit místa nejvíce ovlivňující výkon aplikace.
 • Překladač (VIVO-50)
  • Jako klíč pro překladač je nyní možné použít přímo lidsky čitelný text (nikoli identifikátor) ve výchozím jazyce, který navíc nemusí (ale může) být prefixován příslušným namespace.
 • Obsah panelu vkládaný do layoutu se nyní automaticky neobaluje <div></div>
 • Legacy Oracle DB adapter (VIVO-171)
  • Jelikož nová databázová vrstva založená na PDO nepodporuje všechny vlastnosti původní, byl pro zachování kompatibility vytvořen adapter založený na OCI, zachovávající původní interface.
 • Podpora neobjektových argumentů v DI
  • V konstruktorech objektů vytvářených přes DI je možné používat další argumenty. Hodnoty argumentů je možné definovat v definici objektu pro DI v klíči arguments obsahujícím seznam proměnných a hodnot daných parametrů.

2.1.1

 • Omezení maximální velikosti pro převzorkování obrázků (VIVO-138)
  • V rámci prevence DoS útoků je nyní v konfiguraci možné definovat maximální povolenou velikost, na kterou mohou být pomocí URL parametrů převzorkovány obrázky.

   vivo/config/module.yml
   resource:
     max_resample_width: 1280
     max_resample_height: 720
   
   
 • Podpora callback funkcí v rámci YAML konfigurace (VIVO-212)
  • V rámci YAML konfiguračních souborů je nyní možné využívat pro definici hodnot callback funkce, stačí jako hodnotu parametru nastavit platný název metody ve tvaru třída::nazevMetody. Místo výpisu názvu třídy je možné použít klíčová slova "self" nebo "static", která potom budou nahrazena reálným názvem třídy.

   Deklarace metody
   // Vivo\CMS\Model\SomeModel class
   public static function getSomePropertyOptions(SomeModel $entity){
   	return [
   		'key1' => 'Value1',
   		'key2' => 'Value2'
   	];
   } 
 • Přidána podpora unit testů
  • V rámci solution kódu i jádra Viva je nyní možné spouštět unit testy jednotlivých komponent.
 • Přidána podpora initial queries pro databázové adaptery
  • V rámci konfigurace je nyní pro databázové adaptery možné definovat sadu queries vykonávaných ihned po navázání spojení s DB.

Změny které nejsou na první pohled vidět:

2.1

 • Config cache (VIVO-148)
  • Konfigurační soubory jsou nyní cachované, což přispívá k výraznému zrychlení běhu aplikace. Cache je transparentní, při změně konfigurace se automaticky regeneruje.
 • Zrychlení magických setter/getter funkcí
  • Díky zlepšenému cachování je nyní volání magických setter/getter funkcí (= přístupu k členským proměnným) výrazně rychlejší.
 • Částečné pročištění code style jádra (VIVO-149)
  • Magické proměnné byly částečně nahrazeny pomocí skutečných setterů/getterů, což vede ke zrychlení i zpřehlednění kódu jádra.
 • Vylepšení práce se streamy
 • Sitemap.xml cache
  • Soubor sitemap.xml je nyní pro snížení zátěže serveru cachovaný.
 • Proxy loading cache
  • Využitím cachování byla zvýšena rychlost instanciace tříd.
 • Refactoring modulu lundegaard-calendar
  • Modul lundegaard-calendar je nyní plně kompatibilní s Vivo 2.1

2.1.1

 • Odstranění závislosti na pořadí argumentů v DI (VIVO-164)

Drobné opravy:

2.1

 • VIVO-89 - Vymenit ikonu kose za flat (vymazavani souboru na nastence)
 • VIVO-96 - Podporované elementy ve wysiwygu
 • VIVO-97 - Ve wysiwygu nenahrazovat <i> za <em>
 • VIVO-98 - Nenahrazovat ve wysiwygu češtinu za html entity
 • VIVO-104 - Odkaz na dokument se souborem - obrázek
 • VIVO-111 - Vyhledávání nemá žádné CSS a JS
 • VIVO-114 - Odstranit 1px caru v TreeView (nahore)
 • VIVO-115 - Form nevaliduje povinná pole
 • VIVO-116 - Userform neodesílá e-maily s příloženým souborem
 • VIVO-122 - V nástěnce nezobrazovat obrázky v původním rozlišení
 • VIVO-135 - Fileboard neukládá obsah title u souborů
 • VIVO-137 - UserForm - date field
 • VIVO-141 - UserForm - ANO/NE vs povinné
 • VIVO-180 - zbytecny space v confirmu delete dialogu exploreru
 • VIVO-185 - Kopírování nástěnky skončí exception
 • VIVO-186 - Kopírování skončí exception
 • VIVO-196 - Zobrazení čísla verze
 • Opraven nefunkční RSS export
 • Opraven chybný výpočet skóre ve výsledcích vyhledávání

2.1.1

 • VIVO-198 - WYSIWYG vyhazuje třídy elementů
 • VIVO-177 - Ulozeni uzivatelskeho profilu - exception setLanguage()
 • VIVO-211 - Ve stromu napravo vyměnit odkazy za neklikatelné spany
 • VIVO-206 - Form field - chyba ve validate()
 • Opraveno vytváření entit typu Folder

 

 • No labels