Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Fix pro verzi Vivo 2.2.15 upravuje nastavení chování v návaznosti na hlavičku X-Secured a související případný redirect stránky na https. V minulosti mohlo docházet ke smyčce přesměrování v určitých specifických konfiguracích na infrastrukturní úrovni.

 

  • No labels