Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Standardní pole

  • běžně dostupná,
  • pro přidání stačí stručný záznam v konfiguraci.

Jednořádkové pole - input

Standardní prvek používaný pro celou řadu vlastností. Většinou se využívá pro textové řetězce jako například název dokumentu.

Na specifické vlastnosti mohou navazovat specifické způsoby zpracování - parsování obsahu podle určitých znaků. Příkladem mohou být Atributy linku (používané pro určení cíle odkazu nebo doplnění CSS tříd), klíčová slova aj.

Ukázka

Víceřádkový text - textarea, pole s WYSIWYG editorem

Slouží pro delší texty např. popis (description).

Pokud je potřeba formátovat text, slouží textarea jako podklad pro WYSIWYG.

Soubor - file upload

Obrázek - image upload

Odkaz na jiný dokument (entitu) - entity-select

Výběr jedné hodnoty z výčtu - selectbox

Logická hodnota ano/ne - checkbox

Výběr více hodnot z výčtu - multiselectbox

Multiple entity select

Tento prvek umožňuje vložit jednu či více referencí na ostatní odkazy. Lze využít například pro zařazení dokumentu do více kategorií či přiřadit např. tagy, pokud i kategorie/tagy jsou modelovány jako dokumenty.

Todo: config

Nestandardní

Ukázky, které byly součást specifické funkcionality konkrétního řešení.

Výběr více hodnot z výčtu - checkbox

Výběr jedné hodnoty z výčtu - radiobutton