Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

V TinyMCE 4.x se mění způsob volání dialogu pro výběr souborů. Nově je to založeno na obecném způsobu otevírání dialogů

Pak se tedy vyvolání dialogu pro otevření výběru souborů vyvolá takto:

tinymce.init({
  file_browser_callback: function(field_name, url, type, win) { 
    tinymce.activeEditor.windowManager.open({
      title: "My file browser",
      url: "/my/filebrowser/url",
      width: 800,
      height: 600
    }, {
      oninsert: function(url) {
        win.document.getElementById(field_name).value = url; 
      }
    });
  }
});

 

A v samotném dialogu (/my/filebrowser/url) se soubor vloží pak takto:

top.tinymce.activeEditor.windowManager.getParams().oninsert("/some/url");

 

There is no content with the specified labels