Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 

  1. CAPTCHA se nyní úspěšně zobrazuje. Navíc přidána možnost zobrazovat CAPTCHU jen nepřihlášeným uživatelům
  2. Stránkování zprovozněno. Bohužel kombinace stránkování+stromová diskuze končí exception při pokusu o reakci na příspěvek na jiné, než první stránce.
  3. Přidána možnost skrýt registrovaným uživatelům pole Autor a Email a jejich hodnoty získávat automaticky z uživatelského profilu.
  4. Jméno autora se pokouší používat fullname, nicméně DB security manager v tomto případě stejně vrací username.
  5. Třída příspěvku byla v kódu přesunuta do konstanty a diskuze tak již bude rozšiřitelná.
  6. Na informaci ukládanou jako createdBy (využívaná pro určení autora) bylo navázáno získání uživatelského jména a jeho zobrazení v přehledu příspěvků.

VIVO-358 - Getting issue details... STATUS

  • No labels