Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Uživatelský formulář může při ukládání do databáze nebo při odesílání e-mailem přidat k datům vyplněným návštěvníkem i vlastnosti dokumentu jako například jeho název, url, aj.

Postup

Vytvořit hidden prvek a nastavit mu hodnotu takto:

#{document:title}
#{document:url}
...

Jsou dostupné všechny vlastnosti, které dokument má - obdnobným způsobem.

VIVO-113 - Getting issue details... STATUS

  • No labels