Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pozn.: Poněvadž Vivo CMS servíruje všechny resources tvořící site, je z výkonostního hlediska v produkčních prostředích vhodné ne-li přímo nutné předřadit mu tzv. reverzní proxy řešenou nasazením modulu mod_cache buď v rámci téhož WWW serveru nebo na samostatném WWW serveru nasazeném modulu (volitelně v kombinaci s mod_proxy modulem zajišťujícím load balacing CMS requestů na více serverů).