Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

CestaPopis
Apps/
Vivo aplikace
  cms-latest/
symbolický link na použitou verzi aplikace (míří na cms-trunk nebo cms-<version>); absolutní cesta k tomuto adresáři bude dále v textu referována symbolicky jako <VIVO_HOME>
    init.php
symbolický link na ../cms-init.php
  cms-trunk/
kopie trunk větve projektu ze SVN (způsob získání je popsán v kapitole 2)
    init.php
symbolický link na ../cms-init.php
  cms-<version>/
kopie projektu dané verze dodaná ve formě exportního balíčku (způsob získání resp. vygenerování je popsán v kapitole 2)
    init.php
symbolický link na ../cms-init.php
Libs/
PHP knihovny používané v rámci CMS řešení
  pear
PEAR třídy (volitelně, pokud jej vyžadují další knihovny nebo programový kód sites)
  doctrine
Doctrine framework (volitelně, pokud jej vyžadují další knihovny nebo programový kód sites)
Sites
CMS úložiště
  META-SITE/
adresář META-SITE (symlink namířený na <VIVO_DIR>/Apps/cms/META-SITE)
Cache/
cache obsahující temporární soubory generované CMS systémem; obsah tohoto adresáře může být kdykoliv vymazán
  Logs/
logy generované CMS systémem

...