Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

V rámci těchto událostí je možné pozměnit výslednou kolekci vrácených dokumentů.

Ukázka použití modifikace kolekce dokumentů pomocí události CHILDREN_COLLECTION_BEFORE_PAGINATION:

Code Block
languagephp
// in Vivo\CMS\UI\Manager\Explorer\Tree
public function init()
{
  $cms = $this->cms;
  $eventName = self::PAGINATOR_ID_PREFIX . Paginator::ID_SEPARATOR . Repository::CHILDREN_COLLECTION_BEFORE_PAGINATION;
  $this->event->register($eventName, function(&$data) use ($cms) {
   $data->collection = new \CallbackFilterIterator($data->collection, function($current) use ($cms) {
     return $cms->uxProfile->check('url', $current->getURL());
   });
  });
}

V rámci obsluhy události dochází k redukci kolekce dokumentů podle nastavení v uxProfile (Beginnner, Advanced, Expert).

Přidané argumenty metody getChildren():

...