Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Mechanismus "Sliding cookie" znamená kontinuální prodlužování životnosti cookie obsahující session ID (PHPSESSID). Pokud je toto opatření zapnuto, nedochází při soustavné a dlouhodobé činnosti (zejm. v administračním rozhraní) k automatickému odhlášováníodhlašování.

Parametry

Konfigurační sekce pro sessions vypadá následovně :a je samovysvětlující (fíčuru lze zapnout/vypnout)

Code Block
languagephpbash
# session settings
session:
  # session lifetime in seconds (default set to 24 hrs)
  lifetime: 86400
  # session cookie sliding mechanism
  sliding_cookie: false

Vlastnosti

Pokud jsou "Sliding sessions" zapnuty, neprobíhá prodlužování cookie v rámci každého requestu, ale pracuje se s časovou konstantou s názvem refreshInterval, který se určí následovně:

Code Block
languagephp
$refreshInterval = min(self::$LIFETIME / 2, 30*60);

Hodnota refreshInterval je tedy (při výchozím nastavení session lifetime, tj. 24 hodin) na půl hodiny (30*60 sekund). Každou půhodinu tedy dojde k prodloužení živostnosti cookie PHPSESSID o hodnotu zapsanou v konfiguraci (session→lifetime). Timestamp posledního prodloužení cookie se ukládá do SESSION pod klíčem Vivo\Http\Session::VIVO_SESSION_SLIDETIME.