Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

NázevPopisPříklad(y)
ORG_DOMAINDoména organizace využívaná pro potřeby auromatizovaného deploymentu
organization.com
ORIGINURL zdrojového systému, ve kterém je uloženo Git main repository
git@bitbucket.org:organization
ssh://git@git.$BASE_DOMAIN/www 
PROJECTNázev projektu (odpovídá názvu Git repository)
someproject
BRANCHNázev branche (příp. tagu), ze které má být nasazováno (musí odpovídat typu prostředí - viz. parametr APP_ENV)
master
SERVERDoménová adresa cílového serveru, na který se bude nasazovat
server1.$ORG_DOMAIN
SITE_DIRAdresář na cílovém serveru, do kterého se nasazují webové aplikace (site)
/home/shared/site
/var/www/site
APP_ENV

Typ prostředí pro nasazovanou aplikaci

HodnotaPopisGit branch ($BRANCH)
develop
Vývojové/interní testovací prostředídevelop
preview
Testovací (též preview, UAT) prostředí primárně určené pro hotfixy,
sekundárně release (pokud není definováno prostředí beta)
preview
beta
Beta prostředí (též pre-release, UAT2); pouze u vybraných projektů typu MMMIPSrelease/* (beta)
production
Produkční prostředímaster (tag x.y)
production
APP_URL

URL na které je aplikace (site) dostupná. Pokud není pro konkrétní projekt stanoveno specificky jinak, měla by URL v závislosti na typu prostředí (APP_ENV) mít následující tvar:

Hodnota APP_ENVPožadovaný tvar URL (* = variabilní část)
develop
$PROJECT.develop.$ORG_DOMAIN
preview
$PROJECT.preview.$ORG_DOMAIN, $PROJECT-preview.*
beta
$PROJECT-beta.*, beta.*
$PROJECT.beta.$ORG_DOMAIN
production
*
http://www.someproject.com
JOB_NAMEGlobální proměnná nasetovaná Jenkinsem. Pokud je Jenkins job pojmenován dle standardu, je možné JOB_NAME použít např. pro definici site directory.

someproject-develop

someproject-production

...