Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jira
serverLundegaard JIRA - 2
serverId07fcccf9-145e-354d-b1a7-4082ba83c496
keyVIVO-358

 

  1. CAPTCHA se nyní úspěšně zobrazuje. Navíc přidána možnost zobrazovat CAPTCHU jen nepřihlášeným uživatelům
  2. Stránkování zprovozněno. Bohužel kombinace stránkování+stromová diskuze končí exception při pokusu o reakci na příspěvek na jiné, než první stránce.
  3. Přidána možnost skrýt registrovaným uživatelům pole Autor a Email a jejich hodnoty získávat automaticky z uživatelského profilu.
  4. Jméno autora se pokouší používat fullname, nicméně DB security manager v tomto případě stejně vrací username.
  5. Třída příspěvku byla v kódu přesunuta do konstanty a diskuze tak již bude rozšiřitelná.
  6. Na informaci ukládanou jako createdBy (využívaná pro určení autora) bylo navázáno získání uživatelského jména a jeho zobrazení v přehledu příspěvků.

Jira
serverLundegaard JIRA - 2
serverId07fcccf9-145e-354d-b1a7-4082ba83c496
keyVIVO-358