Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Tika exception v průběhu reindexu

Code Block
/LetistePraha/ROOT/cs/o-letisti-praha/tiskove-centrum/vyrocni-zpravy/Contents/1/508CD4D60F4A39BD44AFCE2E06C0F68B
exception 'Exception' with message '"500" Status: orgapachetikaexceptionTikaException_Unexpected_RuntimeException_from_orgapachetikaparserpdfPDFParser372aa969__org' in /var/www/Vivo/Apps/cms-1.2.3.085acb/Classes/Apache/Solr/Service.php:362
Stack trace:
#0 /var/www/Vivo/Apps/cms-1.2.3.085acb/Classes/Apache/Solr/Service.php(635): Apache_Solr_Service->_sendRawPost('http://solr:898...', '%PDF-1.6\r%\xE2\xE3\xCF\xD3\r...', false, 'application/pdf')
#1 /var/www/Vivo/Apps/cms-1.2.3.085acb/Classes/Apache/Solr/Service.php(695): Apache_Solr_Service->addExtract('literal.vivo_cm...', '%PDF-1.6\r%\xE2\xE3\xCF\xD3\r...', 'application/pdf')
#2 /var/www/Vivo/Apps/cms-1.2.3.085acb/Classes/Vivo/CMS/Solr/Indexer.php(550): Apache_Solr_Service->addExtractDocument(Object(Apache_Solr_Document), '%PDF-1.6\r%\xE2\xE3\xCF\xD3\r...', 'vivo_cms_model_...', Array, 'application/pdf')


  1. V repository je poškozený/nezaindexovatelný soubor. 
    1. Možné řešení: Odsunout mimo repositář a vrátit zpět po reindexu.
  2. Indexují se PDF/obrázky, které sice nejsou poškozené, ale jsou v nekompatibilním formátu.
    1. Možné řešení: V souboru MIME.php zakomentovat příslušný mime-type, soubor se bude ignorovat.

...