Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Popis

Textové pole pro vepsání krátkého textu, charakterizujícího dokument. Tento text bude zobrazen v závislosti na nastavení šablon (obvykle v přehledu). Text zde uvedený nemůže být nijak formátován a jsou ignorovány i konce odstavců.

Klíčová slova

Sem se vyplňují klíčová slova - základní pojmy, o nichž dokument pojednává. Oddělují se čárkou. Slouží pro rychlejší vlastní vyhledávání a napomáhají i externím vyhledavačům (Google, Seznam apod.) ve správném zatřídění obsahu stránky pro výsledky vyhledávání. V některých případech mají i SEO efekt.

Obrázek

K dokumentu může být připojen obrázek, který jej nějakým způsobem reprezentuje. Pro tyto účely je určeno pole Obrázek, kam lze připojit jeden soubor typu jpg nebo png.

Obrázek se vkládá tak, že klikneme na ikonku se třemi tečkami. Otevře se nám nabídka pro výběr souboru. Jazyk, vzhled a uspořádání okna s výběrem je dáno vaším operačním systémem a není ovlivnitelné ze strany CMS Vivo. Obrázek vyberete tlačítkem "Otevřít".

Po kliknutí na Otevřít se zobrazí název dokumentu v poli Obrázek.

a je ještě potřeba kliknout na tlačítko Nahrát. Po nahrání obrázku se ukáže zelený nápis Hotovo.

Obrázek však bude skutečně vložen až po uložení dokumentu!

Layout

Layout je způsob rozložení základních prvků stránky. Každá stránka musí mít nějaký layout přiřazen, jinak se nebude zobrazovat správně. Layout řídí kde a jak se zobrazí záhlaví, zápatí, jednotlivé součásti stránky, postranní boxy, navigace, menu apod.

Pole pro určení layoutu funguje tak, že je třeba do něj vepsat část názvu potřebného layoutu. Postačí i několik písmen. Například, pokud víte, že hledáte layout "podstránka", zadáte "pod" a našeptávač vám nabídne všechny layouty obsahující "pod".

Pokud nevíte, jak by se layout měl jmenovat, rozklikněte si složku Layouts, která je na začátku stromové struktury vašeho  webu. Ze složky se nevybírá, jen vám poslouží ke zjištění názvu potřebného layoutu.

Pokud složku Layouts nevidíte (což je možné, jelikož je viditelná jen pro určitou úroveň oprávnění) vepište písmeno "a" a po chvíli se rozbalí nabídka, ve které uvidíte všechny layouty, které obsahují ve svém názvy písmeno "a".  Nevidíte-li potřebný layout, zkuste jiné písmeno. Layouty bývají obvykle nazývány "Homepage", "Subpage", nebo "Podstránka" a upřesněny - viz předchozí obrázek.

Pozice

Toto nepovinné pole se vyplňuje v případě, že chceme nastavit specifické pořadí dokumentů "Podle pozice". Používá se často, jelikož informace na firemních webech se obvykle umisťují dle jejich významu pro klienty a nikoli dle abecedy, nebo data publikace. Hlavní i sekundární menu je obvykle řazeno tímto způsobem (např. O nás, Produkty, Kontakty). Tato vlastnost se nedědí na podřízené dokumenty, takže je u každého dokumentu (který má podřízené a ty chceme řadit jinak, než abecedně) potřeba nastavit zvlášť, podle toho jaké řazení potřebujeme. Pokud má být pro většinu stránek stejné (například dle pozice), je možné nastavit v rámci projektu jinou defaultní hodnotu (toto však nastavuje dodavatel nejlépe na začátku projektu).

Doporučujeme pozici dokumentů číslovat 10, 20, 30, nikoli 1,2,3. Tento způsob pak dává lepší možnosti pro vsunutí nové stránky mezi stávající (například na pozici 15) - není třeba přečíslovávat všechny následné.

Zobrazovat v navigaci a vyhledat

Následuje několik jednoduchých voleb. První z nich je Zobrazovat v navigaci a přehledech. U většiny dokumentů je tato možnost zapnutá, jelikož je logické, aby byl obsah webu k nalezení v navigaci. Vypíná se ve výjimečných případech, kdy nechceme dokument prezentovat v menu a v přehledech, ale víme, že na něj vede nějaký jiný odkaz (například ze záhlaví, zápatí, nebo z textu jiné stránky). Je třeba mít na paměti, že odškrtnutím volby "Zobrazovat v navigaci" odstraníme odkazy nejen v menu, ale i na přehledových stránkách a v sitemap.

Nedoporučujeme toto tlačítko používat pro skrytí dokumentu, který nemá být veřejnosti přístupný. Dokument je stále přístupný jiným způsobem a pro jeho skrytí slouží možnost "Archivovat", pro odstranění "Smazat".

Další volba Vyhledat určuje, zda je možné tento dokument vyhledat při použití fulltextového vyhledávání na stránkách. Je defaultně zapnutá a vypíná se ve výjimečných případech. Například se může jednat o stránku s poděkováním za odeslaný formulář, u které nemá smysl, aby byla zobrazována samostatně.

Automatické verzování je defaultně vypnuté. Tak se vytváří nová verze obsahu jen při změně typu obsahu (například z původního HTML textu uděláme přehled). Při zapnutí Automatického verzování se vytváří další verze obsahu při každém uložení dokumentu a to i když je obsah stále stejného typu.

V běžné praxi to není potřeba, jelikož změny v obsahu mohou být minimální (vložení věty, oprava překlepu, přesunutí obrázku) a není důležité mít uloženou předchozí verzi. Pokud však potřebujeme v nějaké konkrétní chvíli vytvořit novou verzi stejného typu obsahu (například při velkých textových změnách), můžeme si verzování zapnout, dokument uložit a pak verzování opět vypnout.

Řazení podřízených

Výběr z možností, jak řadit entity, podřízené ve struktuře. Pokud nezvolíte jinak, bude použito řazení podle názvu, které je ve Vivu automaticky přednastaveno. Dále máte pro různé možnosti použití využít řazení podle různých dat (vytvoření, podlední úpravy, data vydání či pozice).

Řazení podle pozice a data vydání lze přímo ovlivňovat nastavením vlastností podřízených dokumentů (složek). Ostatní volby jsou automatické, závislé na jiných akcích uživatele, např. uložení dokumentu.

Další vlastnosti

URL

Uvádí alternativní (zkrácenou) podobu URL.

Povolené formáty názvu stránky: /stranka.html/landing-page.html,  /landing_page2.html

Novou cestu je možné vkládat jen v rámci kořenového adresáře (root). Volba /adresar/stranka.html není podporována.

URL má přednost

Potvrzení zobrazování formátu URL v adresním řádku

Zabezpečený (vyžaduje HTTPS)

Pokud je volba zaškrtnuta, je dokument na front-endu přístupný pouze přes HTTPS (zapezpečené připojení). Pokud v takovém případě dojde k pokusu o přístup nezabezpečený (přes HTTP), provede systém přesměrování na tutéž URL přes HTTPS.

Expirace (v sekundách)

U běžných textových dokumentů ponecháváme nastavení na 0.

Pokud je nastavena jiná hodnota, uloží se výstup zobrazení obsahu dokumentu do cache a po dobu expirace bude zobrazován z ní. To umožňuje zrychlit zobrazení dokumentů s programatickým obsahem časově náročným na zpracování (např. prezentujícím data z externí databáze).

Analytický kód 

Slouží pro vložení kódu, který zajišťuje statistické měření návštěvnosti. Tento kód se vkládá obvykle jen do hlavní stránky projektu, odkud se pak automaticky dědí pro celý web, není-li požadováno jinak. Na podstránkách se však zděděný kód nezobrazuje, pole je prázdné, nicméně měření všech subdokumentů probíhá. Podrobnosti k nasazení měřícího kódu.

ID replikačního bodu

Využívá se jen v projektech, kde je nasazen modul replikačních bodů (vícejazyčné weby se zakoupeným modulem). Jinak toto pole zůstává prázdné.

Vytvořeno, upraveno, autor

Dále následují informační pole o tom, kdo a kdy dokument vytvořil a kdy byl dokument vydán. Pole s textem ve světle šedé barvě nejsou editovatelná, mají pouze informační hodnotu. Datum a čas vydání a autora systém předvyplní, ale hodnotu lze ručně přepsat.

Interní poznámka

Slouží pro potřeby editorů a administrátorů stránky pro poznámky, které nemají být publikovány, ale mají být u dokumentu k dispozici. Využívá se například pro vysvětlení nějaké atypické vlastnosti, nastavení, uspořádání obsahů nebo chování, kde hrozí, že může být časem zapomenuto. Využívá se pro sdílení specifických informací o dokumentu zejména tam, kde k projektu přistupuje více editorů. Může do ní být vepsán pouze neformátovaný text.

Verze obsahu

Zde končí nastavení vlastností dokumentu a začíná práce s jeho obsahem/obsahy.

  • No labels