Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Služba slouží k logovaní php exception pro Vivo a projektů na Vivo postavených. Služba je implementována ve třídě:Vivo/Diagnostics/Debugger.php
A to jako fallback akce Tracz debuggeru při on fatal error fallbacku a jako logger při logování exceptions do Tracy.

Pro zavedení služby je potřeba zadat do konfigurace projektu nastavení api klíče služby getSentry. Tento klíč je dostupný po přidání projektu do této služby.

global.yml
raven:
    apikey: 'https://466d7f14c436419d827759e37653c21a:9e58910143ff46b088efbb09c178a8cf@app.getsentry.com/60283' # default apikey for Vivo
    curl_method: async # optional default value, see getSentry documentation for more options

To je vše, co je potřeba udělat.