Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Changelog

  • VIVO-209 - Opravené překrývání WYSIWYG editoru a ribbonu

  • VIVO-324 - Sjednocené chování zkrácené URL dokumentu při (ne)zadání lomítka na konci URL, nyní je chování striktnější a odchytává adresy je shodné při (ne)zadání lomítka na konci adresy

Seznam issues

 

Key Summary T Created Updated Due Assignee Reporter P Status Resolution
Loading...
Refresh

Apidoc

https://lnd.bz/api/vivo/2.2.8

  • No labels