Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Release obsahuje menší opravy a vylepšení administrace

  • VIVO-639 fix issues souvisejících s provozem na PHP7 a update laděnky Tracy,
  • VIVO-633 navýšení maximální povolené délky uživatelského jména,
  • VIVO-640 změna zobrazovaného datumu v XML feedu,
  • VIVO-631 přidán nový MIME-TYPE,
  • VIVO-630 menší vylepšení administrace.

Key Summary T Created Updated Due Assignee Reporter P Status Resolution
Loading...
Refresh

  • No labels