Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Menší release s fixy a updaty.

  • VIVO-624 - Na https se nenačítá embed video v MMO
  • VIVO-629 - Změnit default SOLR port
  • VIVO-618 - Skriptlet pro reindex nemaže (zbytečné a potenciálně problematické)
  • VIVO-160 - Do selectboxu "Zobrazit" přidat Content important only
  • No labels