Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 VIVO-560 - second content scheduler fix

  • v předchozích verzích docházelo k odpublikování hlavního obsahu při časové publikaci obsahu jiného (při více obsazích najednou)
  • nově je možné mít dokument s více obsahy a publikovat libovolné verze obsahu samostatně bez kolize hlavního obsahu

VIVO-81 Vizuálně oddělit aktuální a plánovaný/budoucí stav workflow obsahu

  • vizuální úprava pro spojené aktivity týkající se workflow
  • No labels