Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Changelog

  • VIVO-498 - Getting issue details... STATUS
    • funkcionalita přidává možnost nastavit konfiguračně vlastnost pro automatické verzování jako primárně zapnuté
  • VIVO-499 - Getting issue details... STATUS
    • ošetření autentikace při spouštění scheduler skriptletu z CLI (automatická publikace)

Apidoc

https://lnd.bz/api/vivo/2.2.18

  • No labels