Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

VIVO-560 Oprava ošetřující automatickou publikaci při více obsazích přiřazených u jednoho dokumentu. Při publikaci druhého a dalšího obsahu docházelo zároveň k automatické archivaci hlavního obsahu.

 

  • No labels