Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Changelog

Verze 2.2.10 obsahuje funkční i vizuální úpravy administrace Viva a fix pro překlady ve formulářích.

  • VIVO-337 - pro specifické typy obsahu jsme doplnili konkrétní ikony. Týká se obsahů Twitter agregátor, Mapa stránek a Obecný obsah.
  • VIVO-333 - oprava multi-select nezohledňuje pořadí uložených hodnot
  • VIVO-310 - v obsahu Formulář byla opravena dílčí chyba v načítání a resetování již načtených jazykových překladů pro jednotlivá pole

Seznam issues

 

Key Summary T Created Updated Due Assignee Reporter P Status Resolution
Loading...
Refresh

Apidoc

https://lnd.bz/api/vivo/2.2.10

  • No labels