Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Change log

 • úprava pozadí v kontextu Flat UI,

 • customizable logger severity,

 • zvýšení citlivosti rozšíření pro rozlišování mobilních zařízení a rozšíření možností konfigurace,

 • dílčí bugfixy v generování exceptions,

 • error handling update,

 • update databázové vrstvy s důrazem na komunikaci s Oracle,

  • DB codestyle reformat,

  • OCI - initial statements support,

  • Oracle OCI support update,

  • odstraneni PDO:: konstant,

 • úpravy pro zjednodušení práce s šablonami,

 • bugfixy pro richtable (obecně použitelnou tabulku),

 • bugfixy e-mailových šablon pro diskuBez názvu 1ze,

 • bugfix stránkování nástěnky.

 • No labels