Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mechanismus "Sliding cookie" znamená kontinuální prodlužování životnosti cookie obsahující session ID (PHPSESSID). Pokud je toto opatření zapnuto, nedochází při soustavné a dlouhodobé činnosti (zejm. v administračním rozhraní) k automatickému odhlašování.

Parametry

Konfigurační sekce pro sessions vypadá následovně a je samovysvětlující (fíčuru lze zapnout/vypnout)

# session settings
session:
    # session lifetime in seconds (default set to 24 hrs)
    lifetime: 86400
    # session cookie sliding mechanism
    sliding_cookie: false

Vlastnosti

Pokud jsou "Sliding sessions" zapnuty, neprobíhá prodlužování cookie v rámci každého requestu, ale pracuje se s časovou konstantou s názvem refreshInterval, který se určí následovně:

$refreshInterval = min(self::$LIFETIME / 2, 30*60);

Hodnota refreshInterval je tedy (při výchozím nastavení session lifetime, tj. 24 hodin) na půl hodiny (30*60 sekund). Každou půhodinu tedy dojde k prodloužení živostnosti cookie PHPSESSID o hodnotu zapsanou v konfiguraci (session→lifetime). Timestamp posledního prodloužení cookie se ukládá do SESSION pod klíčem Vivo\Http\Session::VIVO_SESSION_SLIDETIME.


  • No labels