Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Modul pro správu:

  • uživatelů,
  • uživatelských skupin,
  • rolí,
  • sites.

Podrobně o vztazích uživatelských rolí, uživatelů atd. viz Uživatelé, práva, security doména

  • No labels