Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Scriptlet manager umožňuje spouštět systémové skriptlety přímo z administračního rozhraní:

  1. Scriptlet se vybere ze selectboxu
  2. Scriptletu je možné nastavit parametry (volitelně)
  3. Spustit skriptlet tlačítkem Run

  • No labels