Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Jednak je možné využít reindex v backendu Viva a pak také možnost reindexovat na terminálu. Druhá možnost je rychlejší, ovšem vyžaduje přístup na terminál a tato možnost není vždy dostupná.

1) SSH přístup

Přihlašte se na terminál na uživatele, pod kterým běží apache (např. www-data) nebo uživatelem ve stejné skupině. Reindex při procházení struktury zapisuje záznamy do cache. Jednak musí mít práva na zápis a jednak po něm bude v budoucnu přepisovat data apache.

2) Určení cesty k Vivu

Vždy potřebujeme nadefinovat cestu k Vivu.

export VIVO_HOME=/var/www/Vivo/Apps/cms-latest; # preview, production
export VIVO_HOME=/home/shared/vivo/Apps/cms-latest; # LTS

3) Určení cesty k třídám

export VIVO_INCLUDES=/var/www/Vivo/Sites/Partners.Incentive/Classes; # preview, production
export VIVO_INCLUDES=/home/shared/vivo/Sites/Partners.Incentive/Classes; # LTS

Pokud projekt dědí jiný projekt (reimport site, typicky u JsmePartners)

export VIVO_INCLUDES=/var/www/Vivo/Sites/Partners/Classes:/var/www/Vivo/Sites/Partners.JsmePartners/Classes; # pro preview, whost1
export VIVO_INCLUDES=/home/pducho/vivo/Sites/Partners/Classes:/home/pducho/vivo/Sites/Partners.JsmePartners/Classes; # pro develop

export VIVO_INCLUDES=/var/www/Vivo/Libs/aviva/Classes:/var/www/Vivo/Sites/Aviva/Classes; 

4) Vlastní reindex

vivo Vivo/CMS/Service reindex /Partners.Incentive/ROOT/cs
vivo Vivo/CMS/Service reindex /Partners.Incentive/ROOT/cs/something clear
# pripadne
/var/www/Vivo/Apps/cms-latest/vivo Vivo/CMS/Service reindex /Partners.Incentive

Quick hints & how to's

Vždy se snažte reindexovat co nejmenší část webu obzvláště s clearem. Jednak ušetříte výpočetní prostředky a navíc jsou po clearu nefunkční reference. U velkých webů může reindex trvat i minuty.

Nejdéle trvá reindexace velkých PDF a WORD souborů, vyhněte se reindexaci částí struktury, kde je velké množství souborů ke stažení.

Pokud se stane problem Not Entity Found, stačí file Touchnout a reindex funguje

find /var/www/Vivo/Sites/Partners.JsmePartners/ROOT/ -name Entity.object -print|xargs touch

Kompletní příklady/ukázky

AIFP

export VIVO_HOME=/var/www/Vivo/Apps/cms-latest;
export VIVO_INCLUDES=/var/www/Vivo/Sites/AIFP/Classes;
vivo Vivo/CMS/Service reindex /AIFP

Metlifepojistovna (Aviva)

export VIVO_HOME=/var/www/Vivo/Apps/cms-latest;
export VIVO_INCLUDES=/var/www/Vivo/Sites/Aviva/Classes;
vivo Vivo/CMS/Service reindex /Aviva

Jsmepartners (includuje třídy)

export VIVO_HOME=/var/www/Vivo/Apps/cms-latest;
export VIVO_INCLUDES=/var/www/Vivo/Sites/Partners/Classes:/var/www/Vivo/Sites/Partners.JsmePartners/Classes;
/var/www/Vivo/Apps/cms-latest/vivo Vivo/CMS/Service reindex /Partners.JsmePartners/ROOT/Components


LetistePraha

export VIVO_HOME=/var/www/Vivo/Apps/cms-latest;
export VIVO_INCLUDES=/var/www/Vivo/Libs/letistepraha/Classes;
/var/www/Vivo/Apps/cms-latest/vivo Vivo/CMS/Service reindex /LetistePraha/ROOT/what-you-need


Ukázka pro intranet.pre.cz (intranett)

export VIVO_HOME=/var/www/vivo/Apps/cms
export VIVO_INCLUDES=/var/www/vivo/Libs/pre-intranet/Classes
/var/www/vivo/Apps/cms/vivo Vivo/CMS/Service reindex /PRE.Intranet/ROOT/pro-zamestnance/stravovani/

Chyby

VIVO_HOME is not set

Překontrolujte cestu v prvním bodě.

-bash: vivo: command not found

Neexistuje symlink do 

Fatal error: Class 'Namespace\Class' not found

Např.: Fatal error: Class 'SkodaHolding\CMS\Model\Content\PagedOverview' not found in /home/shared/vivo/Apps/vivo/Classes/Vivo/Util/Object.php on line 131

Cesta k třídám není platná nebo nemáte vyexportované všechny třídy. Viz bod 3) Určení cesty k třídám.

Entity skoda-holding/ not found

  1. V cestě chybí lomítko před určením cesty.
  2. Cesta je špatně zadaná, cílový adresář neexistuje.

Tika exception v průběhu reindexu

/LetistePraha/ROOT/cs/o-letisti-praha/tiskove-centrum/vyrocni-zpravy/Contents/1/508CD4D60F4A39BD44AFCE2E06C0F68B
exception 'Exception' with message '"500" Status: orgapachetikaexceptionTikaException_Unexpected_RuntimeException_from_orgapachetikaparserpdfPDFParser372aa969__org' in /var/www/Vivo/Apps/cms-1.2.3.085acb/Classes/Apache/Solr/Service.php:362
Stack trace:
#0 /var/www/Vivo/Apps/cms-1.2.3.085acb/Classes/Apache/Solr/Service.php(635): Apache_Solr_Service->_sendRawPost('http://solr:898...', '%PDF-1.6\r%\xE2\xE3\xCF\xD3\r...', false, 'application/pdf')
#1 /var/www/Vivo/Apps/cms-1.2.3.085acb/Classes/Apache/Solr/Service.php(695): Apache_Solr_Service->addExtract('literal.vivo_cm...', '%PDF-1.6\r%\xE2\xE3\xCF\xD3\r...', 'application/pdf')
#2 /var/www/Vivo/Apps/cms-1.2.3.085acb/Classes/Vivo/CMS/Solr/Indexer.php(550): Apache_Solr_Service->addExtractDocument(Object(Apache_Solr_Document), '%PDF-1.6\r%\xE2\xE3\xCF\xD3\r...', 'vivo_cms_model_...', Array, 'application/pdf')


  1. V repository je poškozený/nezaindexovatelný soubor. 
    1. Možné řešení: Odsunout mimo repositář a vrátit zpět po reindexu.
  2. Indexují se PDF/obrázky, které sice nejsou poškozené, ale jsou v nekompatibilním formátu.
    1. Možné řešení: V souboru MIME.php zakomentovat příslušný mime-type, soubor se bude ignorovat.


Související stránky

Branch copy na Vivo1

Hard copy (dříve Branch copy)