Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Konfigurace Vivo CMS aplikace se provádí konfiguračním souborem init.php umístněným v adresáři aplikace (výše je popsán způsob symlinkování sdíleného konfiguračního souboru mezi více kopiemi a aplikacemi). Příklad (minimalistického) konfigurační souboru:

<?php 
use VivoLogger; 
use VivoCMS; 
use VivoContext;


define('VIVODIR', '&lt;VIVODIR&gt;'); // cesta &lt;VIVO_DIR&gt; pro účely sestavování absolutních cest níže
Vivo::$logger-&gt;level = VivoLogger::LEVELCONF; // úroveň logování Vivo frameworku addincludepath(VIVODIR.'/Libs/pear');     // volitelné přidání vybraných knihoven do include path addincludepath(VIVO_DIR.'/Libs/doctrine');


// inicializační funkce Vivo frameworku function init() { Context::$instance-&gt;db = VivoDB::connect('mysql://user:password@servername/vivo-cms'); // připojení k databázi CMS::init(array( 'cache.base' =&gt; VIVODIR.'/Cache',     // cesta k CMS cache 'repository.base' =&gt; VIVODIR.'/Sites', // cesta k CMS úložišti 'logger.level' =&gt; Logger::LEVELFINE,   // úroveň logování Vivo CMS 'indexer.host' =&gt; 'servername',         // Solr indexer server hostname 'log.access.path' =&gt; VIVODIR.'/Logs/'.Context::$instance-&gt;serverhost.'access.log', // cesta k access logu )); }

 

Detailní popis všech možných konfiguračních parametrů viz příslušná sekce technické dokumentace.

 

  • No labels