Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Instalace Vivo je od verze 2.2.3 zjednodušena pomocí instalátoru. Po vyklonování prázdného projektu (https://bitbucket.org/lundegaard/vivoproject) a doplnění závislostí composeru (composer update) stačí otevřít URL projektu v prohlížeči.

Měl by se otevřít první krok instalátoru - ověření kompatibility.

Pokud jsou všechny závislosti splněny, je možné pokračovat do dalšího kroku - ověření adresářů.

V tomto případě je vidět, že nejsou správně nastavena přístupová práva k data/* adresářům, zároveň se díky tomu nepodařilo nalinkovat META-SITE z Viva. Po nastavení oprávnění stačí obnovit stránku, pokud jsou všechny podmínky splněny, je možné pokračovat na další krok - konfiguraci.

Konfigurace obsahuje základní nastavení Viva jako konfiguraci připojení do DB, cache, indexer apod. Po kliknutí na Generate config se zobrazí vygenerovaná konfigurace v yamlu určená do local.yml nebo global.yml dle konkrétní situace. 

Posledním krokem je založení site. Po kliknutí na Create site se založí nový web, výchozí parametry webu se berou z aktuální domény, kde instalátor běží.

Instalátor se ve výchozím případě automaticky deaktivuje, jakmile jsou splněny následující podmínky:

  • existuje lokální config (config/local.yml)
  • existují alespoň 2 složky v data/repository (typicky META-SITE a jedna další site)

Informaci, zda installer aktivovat či nikoli se definuje konstantou VIVO_INSTALL v public/index.php. Po dokončení instalace je možné řádek zapínající installer zakomentovat - kontrola existence configu a site již není potřeba. Installer je možné ručně aktivovat nastavením konstanty VIVO_INSTALL na 1 (TRUE) v public/index.php

 

 

  • No labels

2 Comments

  1. Na chybové stránky (typicky pro kroky Compatibility check a Paths check) bych přidal tlačítko "Check again", které provede refresh stránky.