Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Máme existující site se závislostí na Vivo 2.0.x. Chceme přejít na novější Vivo.

 1. Upravíme závislost na novější Vivo
 2. V configu doplníme nové spojení s databází
 3. Přegenerujeme slovníky
 4. Přenastavíme userformy a komponenty

Ad 1) Závislost na Vivo

V composer.json změňte závislost na Vivu na:

 • 2.1
 • >=2.1
 • ~2.1

Ad 2) Spojení s DB

Oproti původnímu

dsn: mysql://developer:@localhost/vivo-cms

použijte

objects:
  db:
    class: Vivo\DB\MySQL
    arguments:
      dsn: host=localhost;dbname=vivo-cms;charset=utf8
      user: developer

V případě, že potřebujete ukládat do DB data specifická pro projekt např. odeslané formuláře, doplňte do sekce objects ještě jedno spojení:

  db_site:
    class: Vivo\DB\MySQL
    arguments:
      dsn: host=localhost;dbname=lundegaard;charset=utf8
      user: developer

Ad 3) Migrace slovníků

Ve Vivo byl kompletně nahrazen systém překladů (viz Překladač), stávající slovníky řešení je třeba přegenerovat do nového formátu. V administračním rozhraní (viz Scriptlet manager) nebo CLI spusťte skriptlet translator/convert s parametrem _all_ nebo výčtem jazyků k migraci oddělených čárkami. Výsledný obsah JSON souborů vložte dle instrukcí do patřičného souboru (/resource/translator/dictionary_JAZYK.json) a přidejte do repozitáře. Vzhledem k automatickému plnění překladů smažte obsah adresáře /data/translator. Pokud složka /data/translator v projektu neexistuje, je potřeba ji vytvořit a nastavit ji práva pro zápis a čtení.
 

Ad 4) Formuláře a komponenty

Pokud používáte na projektu formuláře, je potřeba jednak nadefinovat spojení s DB viz bod 2) a poté je navíc potřeba přenastavit formuláře (příp. jiné komponenty), aby spojení s DB využívaly. 

V případě standardního Userformu se přihlašte do backendu Viva a v editaci obsahu nastavte odpovídající hodnotu.

 

 

 

 

 • No labels